Services Block Hebrew

RTC Vision מפתחת עבור לקוחותיה פתרונות יחודיים ומבצעת פרויקטים “תפורים לפי מידה” בתחומים של עיבוד תמונה וראיה ממוחשבת.
החל מפיתוח אלגוריתמים, אנליזה, מידול ושיערוך פרמטרים, וכלה במימוש ויישום יעילים תוך שימוש במתודולוגיות פיתוח מתקדמות. אנו משתפים פעולה עם לקוחותינו כדי לספק מוצרים חדשניים, אמינים ואפקטיביים. באמצעות הטמעת טכנולוגיות ומנועים קיימים של החברה, אנו מוסיפים ערך, מקטינים סיכון ומקצרים את זמן הפיתוח.